Նոր Կտակարան

Բ Կորնթացիներին 7:7 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Եւ ո՛չ միայն անոր գալուստով, այլ նաեւ այն մխիթարութեամբ՝ որով ինք մխիթարուած էր ձեզմով, երբ պատմեց մեզի ձեր տենչանքը, ձեր կոծը, ինծի հանդէպ ձեր ունեցած նախանձախնդրութիւնը, այնպէս որ ա՛լ աւելի ուրախացայ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Կորնթացիներին 7

Դիտել հատված համատեքստում