Նոր Կտակարան

Բ Կորնթացիներին 4:6 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

որովհետեւ Աստուած, որ հրամայեց լոյսին՝ փայլիլ խաւարին մէջէն, ինք փայլեցաւ մեր սիրտերուն մէջ՝ Աստուծոյ փառքին գիտութեան լոյսը տալու համար Յիսուս Քրիստոսի դէմքին վրայ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Կորնթացիներին 4

Դիտել հատված համատեքստում