Նոր Կտակարան

Բ Կորնթացիներին 3:4 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Մենք այսպիսի վստահութիւն ունինք Աստուծոյ վրայ՝ Քրիստոսի միջոցով:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Կորնթացիներին 3

Դիտել հատված համատեքստում