Նոր Կտակարան

Բ Կորնթացիներին 2:9 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

(քանի որ սա՛ նպատակով ալ գրեցի, որպէսզի ձեզ փորձելով գիտնամ թէ ամէն բանի մէջ հնազա՛նդ էք:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Կորնթացիներին 2

Դիտել հատված համատեքստում