Նոր Կտակարան

Բ Հովհաննես 1:3 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

ձեզի հետ թող ըլլան շնորհք, ողորմութիւն եւ խաղաղութիւն՝ Հայր Աստուծմէ ու Տէր Յիսուս Քրիստոսէ, Հօրը Որդիէն, ճշմարտութեամբ եւ սիրով:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Բ Հովհաննես 1

Դիտել հատված համատեքստում