Նոր Կտակարան

Ա Թեսաղոնիկեցիներին 5:24 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ա՛ն որ կանչեց ձեզ՝ հաւատարիմ է. նաեւ ի՛նք պիտի կատարէ ատիկա:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Թեսաղոնիկեցիներին 5

Դիտել հատված համատեքստում