Նոր Կտակարան

Ա Թեսաղոնիկեցիներին 4:4 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

ու ձեզմէ իւրաքանչիւրը գիտնայ իր անօթին տիրանալ սրբութեամբ եւ պատիւով.

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Թեսաղոնիկեցիներին 4

Դիտել հատված համատեքստում