Նոր Կտակարան

Ա Թեսաղոնիկեցիներին 3:1 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ուստի, չկարենալով ա՛լ աւելի դիմանալ, յօժարեցանք առանձին մնալ Աթէնք,

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Թեսաղոնիկեցիներին 3

Դիտել հատված համատեքստում