Նոր Կտակարան

Ա Տիմոթեոսին 5:4 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Բայց եթէ այրի մը ունի զաւակներ կամ թոռներ, անոնք թող սորվին նախ իրենց տան մէջ բարեպաշտութիւն ցոյց տալ, ու փոխարէնը հատուցանել իրենց ծնողներուն. որովհետեւ ա՛յդ է բարին եւ ընդունելին Աստուծոյ առջեւ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Տիմոթեոսին 5

Դիտել հատված համատեքստում