Նոր Կտակարան

Ա Տիմոթեոսին 5:15 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

քանի որ արդէն ոմանք խոտորեցան՝ երթալով Սատանայի ետեւէն:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Տիմոթեոսին 5

Դիտել հատված համատեքստում