Նոր Կտակարան

Ա Տիմոթեոսին 5:12 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

եւ դատապարտութիւն կը կրեն՝՝, որովհետեւ կ՚անարգեն իրենց առաջին հաւատքը:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Տիմոթեոսին 5

Դիտել հատված համատեքստում