Նոր Կտակարան

Ա Տիմոթեոսին 3:16 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Անվիճելիօրէն մեծ է բարեպաշտութեան խորհուրդը. Աստուած երեւցաւ մարմինով, արդարացաւ Հոգիով, տեսնուեցաւ հրեշտակներէն, քարոզուեցաւ հեթանոսներուն մէջ, հաւատացուեցաւ աշխարհի մէջ, եւ համբարձաւ փառքով:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Տիմոթեոսին 3

Դիտել հատված համատեքստում