Նոր Կտակարան

Ա Տիմոթեոսին 2:5 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

քանի որ մէ՛կ Աստուած կայ եւ մէ՛կ միջնորդ Աստուծոյ ու մարդոց միջեւ, Քրիստոս Յիսուս մարդը,

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Տիմոթեոսին 2

Դիտել հատված համատեքստում