Նոր Կտակարան

Ա Տիմոթեոսին 1:1 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Պօղոս՝ Յիսուս Քրիստոսի առաքեալ մեր Փրկիչ Աստուծոյ եւ մեր յոյսը եղող Քրիստոս Յիսուսի՝՝ հրամանով,

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Տիմոթեոսին 1

Դիտել հատված համատեքստում