Նոր Կտակարան

Ա Պետրոս 5:7 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ձեր ամէն հոգը ձգեցէ՛ք անոր վրայ, որովհետեւ ան կը հոգայ ձեզ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Պետրոս 5

Դիտել հատված համատեքստում