Նոր Կտակարան

Ա Պետրոս 2:21 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Քանի որ դուք կանչուեցաք այս բանին համար, որովհետեւ Քրիստո՛ս ալ չարչարուեցաւ ձեզի համար եւ օրինակ թողուց ձեզի՝ որպէսզի հետեւիք իր հետքերուն:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Պետրոս 2

Դիտել հատված համատեքստում