Նոր Կտակարան

Ա Պետրոս 2:19 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Քանի որ եթէ մէկը՝ Աստուծոյ հանդէպ բարի խղճմտանքով՝ տոկայ անիրաւօրէն չարչարուելու տրտմութեան, ասիկա շնո՛րհք մըն է:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Պետրոս 2

Դիտել հատված համատեքստում