Նոր Կտակարան

Ա Պետրոս 1:1 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Պետրոս՝ Յիսուս Քրիստոսի առաքեալ, Պոնտոսի, Գաղատիայի, Կապադովկիայի, Ասիայի ու Բիւթանիայի մէջ ցրուած գաղթականներուն,

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Պետրոս 1

Դիտել հատված համատեքստում