Նոր Կտակարան

Ա Հովհաննես 5:4 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

որովհետեւ ո՛վ որ Աստուծմէ ծնած է՝ կը յաղթէ աշխարհին. մեր հաւատքն է որ կը յաղթէ աշխարհին՝՝:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Հովհաննես 5

Դիտել հատված համատեքստում