Նոր Կտակարան

Ա Հովհաննես 5:2 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Երբ սիրենք Աստուած ու պահենք անոր պատուիրանները, ատով կը գիտնանք թէ կը սիրենք Աստուծոյ զաւակները:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Հովհաննես 5

Դիտել հատված համատեքստում