Նոր Կտակարան

Ա Հովհաննես 4:9 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Աստուծոյ սէրը սա՛պէս բացայայտուեցաւ մեզի հանդէպ. Աստուած աշխարհ ղրկեց իր միածին Որդին, որպէսզի ապրինք անոր միջոցով:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Հովհաննես 4

Դիտել հատված համատեքստում