Նոր Կտակարան

Ա Հովհաննես 4:3 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

իսկ ամէն հոգի որ չի դաւանիր թէ Յիսուս Քրիստոս մարմինով եկաւ, Աստուծմէ չէ. եւ ա՛յս է Նեռի հոգին, որուն մասին լսեցիք թէ պիտի գայ, ու արդէն աշխարհի մէջ է:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Հովհաննես 4

Դիտել հատված համատեքստում