Նոր Կտակարան

Ա Հովհաննես 2:24 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ուրեմն ի՛նչ որ լսեցիք սկիզբէն՝ թող բնակի ձեր մէջ. եթէ ձեր մէջ բնակի ի՛նչ որ սկիզբէն լսեցիք, դո՛ւք ալ պիտի բնակիք Որդիին մէջ ու Հօրը մէջ:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Հովհաննես 2

Դիտել հատված համատեքստում