Նոր Կտակարան

Ա Հովհաննես 2:22 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Ո՞վ է ստախօսը, եթէ ոչ ա՛ն՝ որ կ՚ուրանայ թէ Յիսուս՝ Քրիստո՛սն է. նեռը ա՛ն է՝ որ կ՚ուրանայ Հայրն ու Որդին:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Հովհաննես 2

Դիտել հատված համատեքստում