Նոր Կտակարան

Ա Հովհաննես 2:19 Արևմտյան Հայերէն Նոր Կտակարան 1853 (WA53)

Անոնք մեր մէջէն ելան, բայց մեզմէ չէին. որովհետեւ եթէ ըլլային մեզմէ, կը մնային մեզի հետ: Բայց մեզմէ ելան, որպէսզի բացայայտուի թէ անոնք բոլորն ալ մեզմէ չէին:

Կարդալ ամբողջական գլուխ Ա Հովհաննես 2

Դիտել հատված համատեքստում