fejezetek

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Újszövetség

Zsidókhoz 3 Ujszövetseg: Elet, Igazsag es Vilagossag (BHUNNT)

1. Ezért szent atyafiak, a mennyei elhívás részesei, figyeljetek hitvallásunk apostolára és főpapjára, Jézus Krisztusra,

2. aki hű ahhoz, aki őt erre rendelte, ahogyan Mózes is az volt az ő házában.

3. Ő ugyanis nagyobb dicsőségre volt méltó, mint Mózes, mint ahogy a ház építőjének nagyobb a tisztessége, mint a háznak.

4. Mert minden háznak van építője, aki pedig mindent felépített, az Isten az.

5. Mózes is hű volt az ő egész házában, mint szolga, bizonyságául annak, amit hirdetett.

6. Krisztus ellenben, mint Fiú áll a maga háza felett. Az Ő háza mi vagyunk, ha a bizodalmat és a reménység dicsekedését mindvégig szilárdan megtartjuk.

7. Ezért amint a Szentlélek mondja: „Ma, ha az ő szavát halljátok,

8. meg ne keményítsétek szíveteket, mint az elkeseredéskor, a kísértés napján a pusztában,

9. ahol a ti atyáitok próbára tettek és megkísértettek engem, bár látták cselekedeteimet.

10. Ezért negyven esztendeig haragudtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam: mindig tévelyegnek szívükben, nem ismerték meg az én utaimat.

11. Ezért megesküdtem haragomban, hogy nem fognak bemenni az én nyugodalmamba.“

12. Vigyázzatok, atyámfiai, hogy ne legyen közületek senkinek sem hitetlen, gonosz szíve, nehogy az élő Istentől elszakadjon,

13. hanem intsétek egymást minden napon, míg tart a ma, hogy egyikőtöket se keményítse meg a bűn csalárdsága.

14. Mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha eleitől fogva mind végig szilárdan megtartjuk bizodalmunkat.

15. Azt mondja ugyanis:

„Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mint az elkeseredéskor.“

16. Kik keseredtek el, amikor ezt hallották? Nem azok, akik Mózes vezetésével kijöttek Egyiptomból?

17. Kikre haragudott negyven esztendeig? Nem azokra, akik vétkeztek, akiknek teste elhullott a pusztában?

18. Kiknek esküdött meg, hogy nem mennek be nyugodalmába? Nem azoknak, akik engedetlenek voltak?

19. Látjuk is, hogy nem mehettek be hitetlenségük miatt.