fejezetek

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13

Újszövetség

Zsidókhoz 1 Ujszövetseg: Elet, Igazsag es Vilagossag (BHUNNT)

1. Miután Isten régen sokszor és sokféleképpen szólt az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nekünk Fia által,

2. akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot is teremtette,

3. aki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, aki hatalma szavával fenntartja a mindenséget, aki minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felségnek jobbjára ült,

4. annyival kiválóbb lévén az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt azoknál.

5. Mert kinek mondta valaha is az angyalok közül: „Én fiam vagy te, én ma szültelek téged?“ Vagy ezt: „Én leszek neki atyja, és ő lesz nekem fiam?“

6. Amikor pedig behozza az ő elsőszülöttét a világba, így szól: „Imádják őt az Isten angyalai.“

7. Az angyalokról így szól: „Az angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűz lángjává.“

8. Ámde a Fiúról így: „A te királyi széked, ó, Isten, megáll örökké. Igazságnak pálcája a te országodnak pálcája.

9. Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot, ezért felkent téged az Isten, a te Istened, öröm olajával társaid fölé.

10. Uram, te kezdetben alapítottad a földet és a te kezed alkotása az ég.

11. Azok elvesznek, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha,

12. palásként összehajtod azokat, te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el.“

13. Melyik angyalnak mondta: „Ülj az én jobb kezem felől, míg ellenségeidet lábaid zsámolyává teszem.“

14. Vajon ezek nem szolgáló lelkek-e mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget?