fejezetek

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6

Újszövetség

Efézusiakhoz 2 Ujszövetseg: Elet, Igazsag es Vilagossag (BHUNNT)

Krisztusban életre kelni

1. Titeket is megelevenített, akik holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt,

2. melyekben jártatok egykor e világ folyása szerint, a levegőbeli hatalmasság fejedelme szerint, ama lélek szerint, mely most az engedetlenség fiaiban munkálkodik,

3. akik között forgolódtunk egykor mi is mindnyájan a mi testünk kívánságaiban, cselekedve a testnek és a gondolatoknak akaratát, és természet szerint haragnak fiai voltunk, mint egyebek is.

4. De az Isten gazdag lévén irgalmasságban, az ő nagy szerelméből, mellyel minket szeretett,

5. minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal (kegyelemből tartattatok meg!),

6. és együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban,

7. hogy megmutassa a következendő időkben az ő kegyelmének felséges gazdagságát hozzánk való jóságából a Krisztus Jézusban.

8. Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.

9. Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.

10. Mert az ő alkotása vagyunk, általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtetve, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.

Krisztusban egynek lenni

11. Ezért emlékezzetek meg arról, hogy egykor ti a testben pogányok voltatok, kiket körülmetéletlennek neveztek azok, akiknek testét kézzel metélték körül,

12. hogy ti, mondom, abban az időben Krisztus nélkül valók voltatok, Izrael társaságától idegenek és az ígéret szövetségeitől távol valók, reménységetek nem volt, és Isten nélkül valók voltatok e világon.

13. Most pedig a Krisztus Jézusban ti, akik egykor távol voltatok, közel valókká lettetek a Krisztus vére által.

14. Mert ő a mi békességünk, aki eggyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,

15. az ellenségeskedést az ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölve, hogy azt a kettőt egy új emberré teremtse ő magában, békességet szerezve,

16. és hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölve ezen az ellenségeskedést.

17. És eljőve békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.

18. Mert ő által van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.

19. Azért immár nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és cselédei az Istennek,

20. akiket fölépítettek az apostoloknak és prófétáknak alapkövén, és a szegletkő maga Jézus Krisztus,

21. akiben az egész épület szép rendben egybeilleszkedik, s növekedik szent templommá az Úrban,

22. akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Lélek által.