fejezetek

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Újszövetség

1 Tesszalonika 5 Ujszövetseg: Elet, Igazsag es Vilagossag (BHUNNT)

1. Az időpontokról és alkalmakról pedig, atyámfiai, nem szükséges írnom,

2. mert igen jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint a tolvaj éjjel.

3. Mert amikor ezt mondják: „Békesség és biztonság“, akkor hirtelen veszedelem tör rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekülnek.

4. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lephetne meg titeket.

5. Ti mindnyájan a világosság fiai vagytok, és a nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé!

6. Ne is aludjunk tehát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok.

7. Mert akik alusznak, éjjel alusznak, és akik részegek, éjjel részegednek meg.

8. Mi azonban nappaliak vagyunk, legyünk tehát éberek, magunkra öltve a hitnek és szeretetnek mellvasát és sisakként az üdvösség reménységét.

9. Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által,

10. aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, együtt éljünk vele.

11. Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is.

12. Kérünk titeket, atyámfiai, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket,

13. és az ő munkájukért nagyon szeressétek őket. Egymással békességben éljetek!

14. Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek azokat, akik nem vállalják Isten rendjét, bátorítsátok a csüggedőket, gyámolítsátok az erőtleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt.

15. Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor a jóra törekedjetek egymás iránt és mindenki iránt.

16. Mindenkor örüljetek!

17. Szüntelen imádkozzatok!

18. Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által a számotokra.

19. A Lelket ki ne oltsátok!

20. A prófétálást meg ne vessétek!

21. Mindent vizsgáljatok meg, és ami jó, azt megtartsátok!

22. Mindenféle rossztól őrizkedjetek!

23. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg egész valótokat, mind lelketeket, mind testeteket feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.

24. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt.

25. Atyámfiai, imádkozzatok értünk!

26. Köszöntsetek minden atyafit szent csókkal.

27. Kérve kérlek titeket az Úr nevében, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden atyafi előtt.

28. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek! Ámen.