Ószövetség

Újszövetség

2Korinthus 1:6 Revideált Új Fordítás Biblia (RÚF)

Ha szorongattatunk, ez a ti vigasztalásotokért és üdvösségetekért van, ha vigasztaltatunk, az a ti vigasztalásotokért van, amely elég erős ugyanazoknak a szenvedéseknek az elhordozására, amelyeket mi is szenvedünk.

Olvassa el a teljes fejezetet 2Korinthus 1

Részletek 2Korinthus 1:6 összefüggésben