Újszövetség

Pál Levele Filemonhoz 1:8-14 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

8. Filemon, valamit meg kellene tenned. Igaz, ezt nyíltan meg is parancsolhatnám neked,

9. a szeretet kedvéért mégis inkább kérlek. Én kérlek, Pál, aki már megöregedett, és aki most Krisztus Jézusért vagyok fogságban.

10. Onézimoszért szeretnélek kérni valamire, aki itt a fogságban lett a fiammá. Mert ő olyan a számomra, mintha valóban a fiam lenne.

11. Igaz, régebben haszontalan szolgád volt, Filemon, de most már neked is, nekem is hasznos lett.

12. Most visszaküldöm Onézimoszt hozzád, és vele a szívemet is.

13. Szerettem volna magam mellett tartani, amíg fogságban vagyok az örömhírért. Ha ő itt maradt volna, helyetted is segített volna nekem.

14. De belegyezésed nélkül nem akartam semmit tenni, hogy ne kényszerből tegyél jót, hanem önként és a saját elhatározásodból.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Levele Filemonhoz 1