Újszövetség

Pál Levele Filemonhoz 1:25 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a szellemetekkel!

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Levele Filemonhoz 1

Részletek Pál Levele Filemonhoz 1:25 összefüggésben