Újszövetség

Pál Levele Filemonhoz 1:1 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

Pál, Jézus Krisztus foglya és Timóteus testvér üdvözletünket küldjük Filemonnak, kedves munkatársunknak.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Levele Filemonhoz 1

Részletek Pál Levele Filemonhoz 1:1 összefüggésben