fejezetek

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Újszövetség

Pál Levele A Kolosséiakhoz 3 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

Új élet Krisztusban

1. Mivel Krisztussal együtt feltámadtatok a halálból, a mennyei dolgokra törekedjetek, hiszen Krisztus is ott ül most Isten jobb oldalán!

2. A mennyei dolgokon gondolkozzatok, ne a földieken járjon az eszetek!

3. Hiszen meghaltatok, az új életetek pedig Krisztussal együtt Istenben van elrejtve.

4. Krisztus a mi életünk. Amikor ő majd megjelenik, akkor vele együtt ti is dicsőségesen megjelentek.

5. Ezért öljétek meg magatokban a régi emberi természetet, és annak minden megnyilvánulását: a szexuális bűnöket, minden gonosz kívánságot és szenvedélyt, meg a gazdagság után való vágyakozást, hiszen az a bálványimádás egyik fajtája.

6. Ilyen bűnök miatt sújt le Isten haragja az engedetlenekre.

7. Régen ti is így éltetek, és ilyen gonosz dolgokat tettetek.

8. Most azonban már ne haragudjatok többé senkire, ne dühöngjetek, ne mondjatok, vagy tegyetek semmi olyat, amivel valakit megbántanátok, ne mondjatok rosszat a másikról, se ne káromkodjatok!

9. Többé ne hazudjatok egymásnak, hiszen mindez a „régi ember” szokása volt. Ti azonban már levetkőztétek azt a régi természetet, és annak szokásait.

10. Viszont felöltöztétek az „új embert”, aki állandóan megújul, és így egyre inkább hasonlít Teremtőjéhez, Istenhez, és egyre jobban megismeri őt.

11. Ebben az új állapotban már nem fontos, hogy valaki eredetileg zsidó, vagy nem zsidó, körülmetélt vagy körülmetéletlen, más népből származó idegen, tanulatlan, rabszolga vagy szabad volt. Csak maga Krisztus a fontos, csak ő a lényeges a hívőkben, bárhonnan származnak is.

12. Ezért legyetek mindenki iránt együttérzők, kedvesek, alázatosak, türelmesek! Hiszen Isten kiválasztott benneteket a maga számára, és szeret titeket!

13. Viseljétek hát el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok van a másikra! Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, ti is úgy bocsássatok meg egymásnak!

14. Legfőképpen pedig szeressétek egymást, mert az isteni szeretet teszi az egységeteket teljessé.

15. Isten arra hívott el benneteket, hogy Krisztustól származó békesség uralkodjon a szívetekben, és mindig hálásak legyetek Istennek, hiszen mindnyájan Krisztus „testének” tagjai vagytok!

16. Krisztus beszéde és tanítása teljes gazdagságában éljen bennetek, és lakjon veletek együtt! Tanítsátok és tanácsoljátok egymást mindenféle bölcsességgel! Isten iránti őszinte hálával énekeljetek zsoltárokat, himnuszokat, és a Szent Szellemtől származó énekeket!

17. Mindent, amit csak tesztek, vagy mondotok, az Úr Jézus nevében tegyetek és mondjatok! Így adjatok általa szüntelenül hálát Istennek, az Atyának!

Új élet az emberi kapcsolatokban

18. Asszonyok, éljetek a férjetek fennhatósága és védelme alatt, mert ez illik azokhoz, akik az Úr hatalma alatt vannak!

19. Férfiak, isteni szeretettel szeressétek feleségeteket, és ne viselkedjetek durván velük!

20. Gyermekek, mindenben fogadjatok szót a szüleiteknek, mert ez így illik azokhoz, akik az Úrhoz tartoznak.

21. Apák, ne követeljetek túl sokat a gyermekeitektől, nehogy elkeseredjenek!

22. Rabszolgák, minden helyzetben engedelmeskedjetek földi uratoknak, még akkor is, mikor nem látnak benneteket! Őszinte szívvel engedelmeskedjetek nekik, az Úr iránti tiszteletből!

23. Minden munkátokat szívvel-lélekkel végezzétek, mint akik nem embereknek, hanem az Úrnak dolgoznak.

24. Gondoljatok arra, hogy az Úr majd megjutalmaz benneteket: mennyei örökséget kaptok tőle! Krisztust szolgáljátok, mert ő a ti igazi Uratok!

25. Ha pedig valaki valami rosszat tesz, az Úr is rosszal fizet neki, mert ő mindenkivel igazságosan bánik.