Újszövetség

Pál Első Levele Timóteushoz 1:6 Egyszerű Fordítás Biblia (EFO)

Néhányan azonban letértek erről az útról, és haszontalan dolgokról beszélnek.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Első Levele Timóteushoz 1

Részletek Pál Első Levele Timóteushoz 1:6 összefüggésben