Újszövetség

Pál Második Levele Timóteushoz 6:3 Csia Lajos Biblia (CSIA)

Ha valaki mást tanít, és nem járul hozzá a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak egészséges beszédeihez, sem az istenfélelemre oktató tanításhoz,

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Második Levele Timóteushoz 6

Részletek Pál Második Levele Timóteushoz 6:3 összefüggésben