Újszövetség

Pál Második Levele Timóteushoz 6:20 Csia Lajos Biblia (CSIA)

Óh Timóteus! Őrizd meg, amit rád bíztak és kerüld a szentségtelen, üres szavakat, fordulj el a hamisan tudománynak nevezett álismeret ellenvetéseitől,

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Második Levele Timóteushoz 6

Részletek Pál Második Levele Timóteushoz 6:20 összefüggésben