Újszövetség

Pál Második Levele A Tesszalonikaiakhoz 2:12 Csia Lajos Biblia (CSIA)

intettünk, (buzdítottunk) benneteket, és tanúságot tettünk arról, hogy méltóan kell járnotok ahhoz az Istenhez, aki királyságába és dicsőségébe elhívott benneteket.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Második Levele A Tesszalonikaiakhoz 2

Részletek Pál Második Levele A Tesszalonikaiakhoz 2:12 összefüggésben