Újszövetség

Pál Levele A Galatákhoz 11:3 Csia Lajos Biblia (CSIA)

Félek azonban, hogy mint ahogy a kígyó csalárdságával rászedte Évát, a ti szándékaitokat is megrontja azzal, hogy eltérít titeket a Krisztus iránt való őszinteségtől és tisztaságtól.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Levele A Galatákhoz 11

Részletek Pál Levele A Galatákhoz 11:3 összefüggésben