Újszövetség

Pál Levele A Filippiekhez 5:25 Csia Lajos Biblia (CSIA)

Férjek, szeressétek feleségeteket, miként a Krisztus is szerette az eklézsiát és odaadta magát érte,

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Levele A Filippiekhez 5

Részletek Pál Levele A Filippiekhez 5:25 összefüggésben