Újszövetség

Pál Levele A Filippiekhez 5:24 Csia Lajos Biblia (CSIA)

De mint ahogy az eklézsia aláveti magát a Krisztusnak, úgy tegyenek az asszonyok is mindenben a férjekkel.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Levele A Filippiekhez 5

Részletek Pál Levele A Filippiekhez 5:24 összefüggésben