Újszövetség

Pál Levele A Filippiekhez 4:31 Csia Lajos Biblia (CSIA)

Tűnjék el belőletek minden keserűség, indulat, harag, kiáltás és káromlás, minden gonoszsággal egyetemben,

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Levele A Filippiekhez 4

Részletek Pál Levele A Filippiekhez 4:31 összefüggésben