Újszövetség

Pál Levele A Filippiekhez 4:18 Csia Lajos Biblia (CSIA)

elsötétült gondolatokkal, s minthogy a bennük levő értelmetlenség szívüket megkövesítette, az isteni élettől elidegenültek,

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Levele A Filippiekhez 4

Részletek Pál Levele A Filippiekhez 4:18 összefüggésben