Újszövetség

Pál Levele A Filippiekhez 1:5 Csia Lajos Biblia (CSIA)

Szeretetéből indítva azonban már eleve különválasztott minket a maga számára a Krisztus Jézuson keresztül, avégre, hogy fiaivá tegyen, ahogyan ezt akarata is helyeselte.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Levele A Filippiekhez 1

Részletek Pál Levele A Filippiekhez 1:5 összefüggésben