Újszövetség

Pál Levele A Filippiekhez 1:3 Csia Lajos Biblia (CSIA)

Áldott a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak Istene és Atyja, ki a Krisztusban, a mennyeiekben található minden szellemi áldással megáldott minket annak megfelelően,

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Levele A Filippiekhez 1

Részletek Pál Levele A Filippiekhez 1:3 összefüggésben