Újszövetség

Pál Levele A Filippiekhez 1:1 Csia Lajos Biblia (CSIA)

Pál, ki Isten akaratával a Krisztus Jézus apostola, ír az Efézusban lakó szenteknek és a Krisztus Jézusban élő hűségeseknek.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Levele A Filippiekhez 1

Részletek Pál Levele A Filippiekhez 1:1 összefüggésben