Újszövetség

Pál Leve Levele Az Efézusiakhoz 6:18 Csia Lajos Biblia (CSIA)

Urunknak, a Krisztus Jézusnak kegyelme legyen a ti szellemetekkel testvéreim. Ámen.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Leve Levele Az Efézusiakhoz 6

Részletek Pál Leve Levele Az Efézusiakhoz 6:18 összefüggésben