Újszövetség

Pál Leve Levele Az Efézusiakhoz 1:10 Csia Lajos Biblia (CSIA)

Vajon most embereket igyekszem megnyerni vagy az Istent? Vajon embereknek igyekszem tetszeni? Ha még embereknek tetszelegnék, a Krisztus rabszolgája nem volnék.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Leve Levele Az Efézusiakhoz 1

Részletek Pál Leve Levele Az Efézusiakhoz 1:10 összefüggésben