Újszövetség

Pál Első Levele Timóteushoz 3:15 Csia Lajos Biblia (CSIA)

De ne tekintsétek ellenségnek, hanem testvérként intsétek.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Első Levele Timóteushoz 3

Részletek Pál Első Levele Timóteushoz 3:15 összefüggésben