Újszövetség

Pál Első Levele Timóteushoz 3:11 Csia Lajos Biblia (CSIA)

Halljuk ugyanis, hogy közületek némelyek rendetlenül járnak, semmit sem dolgoznak, hanem mások bajával bíbelődnek.

Olvassa el a teljes fejezetet Pál Első Levele Timóteushoz 3

Részletek Pál Első Levele Timóteushoz 3:11 összefüggésben